Klímaklub - V. Magyarországi Klímacsúcs - jövőnk a víz
 
Klíma klub
Klíma klub - MagyarKlíma klub - Angol
 
Klíma klub - NyitólapKlíma klub - NyitólapKlíma klub - ProgramKlíma klub - FotókKlíma klub - BemutatkozásKlíma klub - Cikkek
 
Klíma

      

A www.klimaklub.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldal böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:
 
A www.klimaklub.hu weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www.klimaklub.hu tulajdonosa jogosult.
 
A www.klimaklub.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A www.klimaklub.hu azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
 
A www.klimaklub.hu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a www.klimaklub.hu akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a www.klimaklub.hu semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
 
A www.klimaklub.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A www.klimaklub.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő muködésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a www.klimaklub.hu kifejezetten kizárja.
 
A www.klimaklub.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetové tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a www.klimaklub.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. 

Fórum szabályzata

fórum bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltető jogai ne sérüljenek a fórum használata során, felhívjuk figyelmedet a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak a fórumon.

A fórum alapelvei

  1. A regisztrációval, illetve a regisztrált nick használatával a felhasználó elfogadja a fórum alapelveit
  2. A fórumot bárki olvashatja, de hozzászólni csak regisztrált tagok tudnak
  3. A fórum moderált
  4. A hozzászólások tartalmáért az azt író hozzászóló felel
  5. A hozzászóló fórumbeli hozzászólásai és csatolt képei erejéig lemond szerzői jogáról


Nem engedélyezettek az alábbiak

Felhasználó név (becenév) választás:

  1. obszcén, vulgáris nevek használata
  2. bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata


Elárasztás:

  1. ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy témába
  2. ugyanazon hozzászólás bemásolása több fórumtémába
  3. hosszú szövegek céltalan bemásolása
  4. minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a fórum méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
  5. szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás


Tartalmi kérdésekben:

  1. a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások
  2. ha a hozzászólás jogszabályba ütközik
  3. ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít
  4. ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást
  5. felhasználó nevet tartalmazó téma nyitása nem megengedett
  6. az Apróhirdetés kategóriában a régebbi hirdetések értelmetlen hozzászólással (pl. az "up") történő folyamatos -heti egy alkalomnál gyakrabban- felszínre hozása (a hirdetés számít az első UP-nak)
  7. az Apróhirdetések fórumszekcióban kizárólag magánszemélyek számára engedélyezett nem kereskedelmi céllal beszerzett vagy beszerzendő árukról szóló adás-vételi hirdetés megjelentetése.
  8. cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás nem megengedett.


A személyeskedés semmilyen formája nem megengedett:
Tilos a fórumon bárkinek - vagy bármely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - a fórumon hangot adni. A fenti szabály megszegése akár azonnali kizárást eredményezhet.
Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott.

Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott.

A moderáció, a moderátor

  1. a moderátor elsődleges feladata (minden moderációs szabály alapja) a normális, emberi hangnemű beszélgetés lehetőségének, körülményeinek fenntartása
  2. a moderátorok a szerkesztőség felkérésére, társadalmi munkában, a fórum szabályzatának megfelelően végzik feladatukat


Moderátori szankciók:

  1. törlés: a fórum alapelveit sértő hozzászólások, témák törlésre kerülnek
  2. javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból, a téma címe megváltozik
  3. áthelyezés: a moderátorok azokat a témákat, amelyeket véleményük szerint nem a téma tartalmának megfelelő rovatban nyitottak, áthelyezik a megfelelő helyre
  4. hozzászóló letiltása
  5. IP letiltása


 

Szabályok, részvételi feltételek
(Nyereményjátékok)

Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérlek, játék előtt alaposan tanulmányozd át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván a Klíma Klub!
Nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Klíma Klub Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Klíma Klub) által üzemeltetett bármelyik weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra. 


1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Klíma Klub tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 
2. A Játék leírása
A Játékok a közzétevő weboldalak Nyereményjáték menüpontján keresztül, vagy külön dobozban érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket és pályázati anyagokat beküldeni.
 
3. A Játék időtartama
A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.


4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni
- valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, valamint
- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó tagunk érdekében.
A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta
a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
 
5. Nyeremény
A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
 
7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a klimaklub@klimaklub.hu email címen neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

8. A nyeremények kézbesítése
A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje az általában egyidejűleg folyamatban lévő több Játékra tekintettel hosszú, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg.
Szolgáltatás-nyeremény (pl. utazás, vizsgálat): A szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül a Szervezővel kell felvenni a kapcsolatot.

Belépőnyeremények: Kérjük, hogy a színház, mozi, hangversenyjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel játsszanak olvasóink, mert számukra más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani.
Belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertesi lista alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Klíma Klub-ot, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
9. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy
- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Klíma Klub, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Klíma Klub minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;
A Klíma Klub a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
 
10. Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Klíma Klub nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Klíma Klub-nak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Klíma Klub a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Klíma Klub kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Klíma Klub nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 
11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Klíma Klub az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. Játékos továbbá tudomásul veszi, hogy a Klíma Klub nyereményjátékára elküldött pályázatának anyagát, fotót, zenéjét, bármilyen szellemi alkotását/termékét a Klíma Klub szabadon felhasználhatja díjazás nélkül a szerző nevének feltüntetésével,  A Játékos szavatolja, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.Vissza

ImpresszumKapcsolatJogi nyilatkozatTámogatók