Klíma klub
Klíma klub - MagyarKlíma klub - Angol
 
Klíma klub - NyitólapKlíma klub - NyitólapKlíma klub - ProgramKlíma klub - FotókKlíma klub - BemutatkozásKlíma klub - Cikkek
 
Klíma


Áder János Laudáció


Tisztelt Professzor Úr, Kedves László!

Amikor az első Klímacsúcsra készültünk, Láng professzor Úr, azt javasolta, hogy a rendezvény neve csak Klímacsúcs legyen. Az „Első" szót csak akkor érdemes a címben szerepeltetni, ha lesz folytatása, ha lesz II. is.

Bíztunk benne, hogy lesz és maradtunk az I. Magyarországi Klímacsúcs elnevezésnél. És lett II.! Sőt lett III.! És IV.! Most pedig már az V.-et tartjuk. Abban, hogy ez a kezdeményezés folyamattá, sorozattá fejlődött, meghatározó szerepe van a Klíma Klub Tudományos Tanácsadó Testületének és benne Neked, a jó ügybe vetett hitednek, a kitartásodnak, a munkádnak.

Az elmúlt évek során a világ és benne Magyarország tudósai, szakemberei politikusai és közvéleménye egyre inkább elismerték, hogy milyen veszélyeket jelent az emberiségre, milyen mellékhatásokkal jár a globális éghajlatváltozás, a felmelegedés, milyen fontos ennek a folyamatnak a lefékezése, a fejlődés fenntarthatóságának biztosítása, ennek keretében az ivóvízkészletek megőrzése, a kihaló állatfajok és növények védelme.

Egy díj értékét egyrészt az ügy fontossága, másrészt a díjat elnyerő személyek szerepe, az ügy sikeréhez történő hozzájárulása határozza meg.

Az első Életműdíjat tavaly Láng István professzor Úr kapta meg. Most Téged javasolt a Tudományos Tanácsadó Testület. Megtiszteltetés számomra, hogy a Klíma Klub elnökeként, én adhatom át a díjat Neked.

És egyúttal megköszönhetem mindazt a segítséget, amelyet személy szerint is kaptam Tőled.

 

Budapest, 2013. szeptember 13.                                                       
 

                                                                        Farkas Andrea, a Klíma Klub Elnöke

Laudáció - Farkas Andrea


Kedves Professzor Úr, Kedves László!

Nagyon örülök, hogy átvetted az Életmű Díjat. Örülök, mint korábbi szakmai tanítód, és örülök, mint jelenlegi tanítványod. Örülök és gratulálok, baráti szeretettel!

Budapest, 2013. szeptember 13.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                        Láng István akadémikus

Laudáció - Láng István professzor


A Klímaklub „Életmű díj" kitüntetése

A Klímaklub Tudományos Tanácsa 2012-ben alapította az „Életmű díj" kitüntetést, amellyel olyan kiemelkedő tudósok munkásságát kívánja elismerni, akik hazai és nemzetközi szinten is meghatározó tevékenységet végeztek a klímaváltozás kutatása területén. A kitüntetést évente egy személynek ítélik oda. A 2013. évi kitüntetést a testület Somlyódy László professzor úrnak adományozza.

Somlyódy László laudációja

Somlyódy László (Kecskemét, 1943. szeptember 30.) Széchenyi-díjas magyar vízépítő mérnök, gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának áramlástechnika szakán folytatta, ahol 1967-ben szerzett gépészmérnöki diplomát. Ezt követően a Szellőzőművek fejlesztőmérnöke lett. Emellett 1967 és 1970 között az MTA Áramlástechnikai Munkaközösség kutatója volt. 1972-től aVízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézethez (VITUKI) tudományos munkatársa, főmunkatársa, illetve tudományos tanácsadója. 1983-1984-ben a Vituki Vízépítési Intézete igazgatóhelyettese, 1985 és 1989 között pedig a Vízminőség-védelmi Intézet igazgatója volt. 1990-ben a Vituki főigazgatójává nevezték ki, tisztségét egy évig töltötte be. Ezt követően kutatóprofesszori megbízást kapott. 1992-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán kapott egyetemi tanári kinevezést a vízellátás-csatornázás tanszékére. 1996-ban bízták meg a tanszék vezetésével, amelyet a tanszék vízi közmű és környezetmérnöki tanszékké történt átszervezése után is megtartott. 1997 és 2000 között az Építőmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese volt. 1998-ben megalapította az MTA és a BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportját, amelynek vezetője volt. 1998 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott.1980 és 1982 között, valamint 1991 és 1996 között a laxenburgi Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemző Intézet (IIASA) projektvezetője volt.

1978-ban kandidátusi, 1985-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. Tagja lett az MTA Környezettudományi Bizottságának, a Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának és a Hidrológiai Tudományos Bizottságának. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémialevelező, 1998-ban pedig rendes tagjává választották meg. 1999 és 2008 között a Műszaki Tudományok Osztálya elnöke volt, ezzel az MTA elnökségében is részt vett. 1998 és 2001 között a Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke, valamint 1996 és 2000 között az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja volt. Számos hazai és külföldi tudományos szervezet tagja, illetve tisztségviselője.Tagja az Acta Technika, a Vízügyi Közlemények és az Environmental Software szerkesztőbizottságának.

Fő kutatási területei az áramlástan, a szennyezőanyagok elkeveredési folyamatának felszíni vizekben történő vizsgálata, valamint folyók és tavak vízminőségének szabályozása.

Nevéhez fűződik az axiálventilátorok korszerű tervezésére kialakított módszer megalkotása. Számos diszperziós mérés kidolgozója a Dunán és más magyarországi folyón. Egyes összetett környezeti problémák elemzésére kialakított egy, a dekompozíció és az aggregáció elvén alapuló módszert. A vízminőségi szabályozási területen belül vízminőségi modelleket és ehhez kapcsolódó költség-hatékonysági stratégiákat dolgozott ki, elsősorban kelet-közép-európai vizekkel és vízgyűjtőkkel kapcsolatban. Foglalkozott a tavak eutrofizálódásánakszabályozásával, valamint matematikai modellek és a rendszerelemzés módszereinek alkalmazásával az áramlástan és a tavak vízminőségi szabályozásával kapcsolatban.

Több mint százhatvan tudományos publikáció, ebből tizenegy könyv szerzője vagy társszerzője. Művei magyar és angol nyelven jelennek meg.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: Vitális-díj (1986); Gábor Dénes-díj (1999); Széchenyi-díj (2002); Deák Ferenc kutatási díj (2002);Pro RenovandaCultura Hungariae Hazám-díj (2009); Pro RenovandaCultura Hungariae Alapítvány fődíja (2010);Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010).

A Klímaklub Tudományos Tanácsa a 2013. évi életműdíjat Somlyódy László professzornak ítélte oda. Életművének ismert és dokumentált teljesítményén és eredményein túlmenően három olyan tulajdonságát is szükséges kiemelni, amely lényegében munkásságának alapját képezi. Első a szinte hihetetlen mértékű, mind hazai, mind nemzetközi szinten elismert szaktudása. A második az a szervezési és vezetési képessége, amellyel életpályája során a szűkebb és tágabb szakmai közösség munkáját irányította. A harmadik az a kapcsolatteremtési elegancia, amely nem csak tisztelői, de ellenfelei elismerését is kivívta.

Budapest, 2013. szeptember 13.                 

                                                          

                                                          A Klíma Klub Tudományos Tanácsadó Testülete

Laudáció - Tudományos Tanácsadó Testület


Klímacsúcs

 


Farkas Andrea
Meghívom Önöket a Klíma Klub Szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz" konferenciára!


A Klíma Klub, mint non-profit civil szervezet célja hozzájárulni a globális éghajlatváltozás lefékezéséhez és káros hatásainak mérsékléséhez, továbbá előmozdítani a fejlődés fenntarthatóságát így, az ivóvízkészletek megőrzését, valamint a kihalással fenyegetett állatfajok és növények védelmét.

Ezeket a célokat a politikai, a gazdasági és a tudományos élet, valamint a civil szervezetek közötti párbeszéd előmozdításával, a sajtó támogatásával, a közvéleményt mozgósító akciókkal kívánjuk elérni. A Klíma Klub különösen fontos feladatának tekinti a fiatal korosztályok bevonását, a környezettudatos nevelés és gondolkodás elősegítését.

A rendezvényen eddig nem ismertetett elképzelések és a legjobb nemzetközi példák kerülnek bemutatásra, amelyek a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb feltételére, a vízkészletek megőrzésére hívják fel a figyelmet.

Mindenkinek eredményes „Jövőnk a víz" konferenciát kívánok!
 

Üdvözlettel,

Farkas Andrea

A Klíma Klub elnöke

Jövőnk a víz - V. Magyarországi klímacsúcs

Az V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” konferencia a Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsolódó eseménye

Budapesti Víz Világtalálkozó


A IV. Magyarországi Klímacsúcson átadásra került a Klíma Klub első Életműdíja.

Az Életműdíj a konferencia megnyitó részében került átadásra Prof. Dr. Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére. Méltató beszédében Prof. Dr. Somlyódy László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kihangsúlyozta:

Láng István, a tudós, kimagasló eredményeket ért el a biológiai erőforrások környezetkímélő hasznosítása területén. Láng István, a tudományszervező, iskolák sokaságát teremtette meg az elmúlt fél évszázad során az agrokémia, az alkalmazkodó mezőgazdaság, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés interdiszciplináris területein. Tevékenysége kiterjed Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérésére, a megújuló erőforrások, így a biomassza termelés kutatására, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének tudományos feltárására és a magyar mezőgazdaság jövőképének megalkotására. Fontos szerepet játszott a 80-as évek elején a Balaton korszerű vízminőség-szabályozási stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában. Nevéhez fűződik az éghajlatváltozás hatásaival foglalkozó, nemzetközi mércével mérve is példátlan sikerű Vahava (Változás-hatás-válaszadás) projekt kezdeményezése és vezetése."

 

Láng István

 
Prof. Dr. Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja betegsége okán üzenetet küldött a IV. Magyarországi Klímacsúcs résztvevőinek:

„Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Nekem ítélték oda a 2012 évi Életműdíjat! Számomra ez nagy megtiszteltetés, és a díjat köszönettel elfogadom!

Sajnos egészségi korlátaim most nem teszik lehetővé a díj átvételét az összejövetelen. Erre majd később kerülhet sor.

Eddigi szakmai pályafutásom három kulcs szóval foglalható össze: környezetvédelem; fenntartható fejlődés; klímaváltozás. De szeretnék még egy negyediket is hozzáfűzni a jövőben: ez a túlélés fogalma.

Túlélés globális és nemzetközi szinten egyaránt, a következő időszak természeti és társadalmi problémái közepette. Remélem sikerülni fog.

Köszönöm a díjat!"
ImpresszumKapcsolatJogi nyilatkozatTámogatók